Kláštor a kostol Hronský Beňadik

Aktuality

Sväté omše vo farnosti a farské oznamy: 

Kláštor Hronský Beňadik

Kláštor - celkový pohľad

Hovoria o ňom, že je to Perla Pohronia a to vďaka kráse starého benediktínskeho gotického chrámu.
Na mieste dnešného kostola bola prvá románska bazilika postavená v 11. storočí. Bola vystavená v roku 1075. Jej základy boli objavené pri reštauračných prácach v 19. storočí.

Dnešnú trojloďovú stavbu postavili v rokoch 1346 -1375. V súčasnosti patrí kláštorný kostol k najvýznamnejším gotickým stavbám na Slovensku.

V súčasnosti je farnosť spravovaná rehoľou pallotínov, je stále živým miestom konania pútí, pravidelných bohoslužieb, modlitieb, táborov a tiež duchovných cvičení.

Relikvia Kristovej Krvi

Veriaci putujú do Hronského Beňadiku, aby našli pokoj, uzdravenie a silu aj vďaka Relikvii Kristovej Krvi. Relikviou je kúsok z Veronikinej šatky s kvapkami Kristovej Krvi, ktorú daroval pápež Pavol II. kráľovi Matejovi Korvínovi a ten za dôstojné miesto uloženia relikvie uznal Hronský Beňadik. V súčasnosti sa relikvia nachádza v kaplnke Božskej Krvi.

 

Piatkové sväté omše  

Každý piatok o 18.00h je slúžená svätá omša na úmysel ctiteľov Kristovej Krvi a našich dobrodincov.
Po nej nasleduje pobožnosť a uctenie relikvii Predrahej Kristovej Krvi.
Úmysly, prosby a poďakovania môžte posielať na e- mail: info@benadik-klastor.sk

Turistické prehliadky

  • Nahlasovanie skupín
Prehliadku (organizované zájazdy) si môžete vopred dohodnúť
na telefónnom čísle: 0903 938 393
alebo: terezia_rybarova@centrum.sk
Terézia Rybárová
  • Otváracie hodiny
Počas letnej sezóny je kostol a kláštorný areál prístupný turistom:
pondelok – piatok: 10.00h – 12.00h, 13.00h – 16.00h
sobota: 13.00h-16.00h
vstupné: dobrovoľné 
Letná sezóna trvá od 1. júna do 30. septembra !!!
V zimnej sezóne kostol pre turistické prehliadky je zatvorený!!!

Apoštolský list INDE A PRIMIS 

 JÁN XXIII.
 Ctihodní bratia, pozdrav a apoštolské požehnanie!
 Stalo sa viackrát od prvých mesiacov Našej pápežskej služby, a často prechádzal starostlivý a prostý hlas Našich zážitkov, že sme vyzývali veriacich v záležitosti živých a každodenných prejavoch úcty, aby sa obracali s veľkou horlivosťou k prejavom milosrdenstva nášho Pána voči jednotlivým dušiam, voči Cirkvi a voči celému svetu, ktorého je Ježiš Vykupiteľ a Spasiteľ. Máme na mysli úctu k Najdrahšej Krvi. Čítaj viac…